Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

Bà Thanh Hiền: "Ông Phan Kỳ Nhơn cấm tôi nói chuyện Du Miên biển thủ 25.000 USD"

Thời sự
04/05/2018
Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai độc tài hơn "Cộng Sản", vậy sao lại đòi tự do báo chí, tự do, dân chủ tại Việt Nam? Ông PKN Lấy quyền gì cấm? Phải chăng "cái bánh gato "Đức Thánh Trần" đã được "chia" đồng đều?
Có thể bạn thích?