Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

ĐỒNG THANH TƯƠNG ỨNG - VOICE trả lời Nguyễn Thanh Tú về đưa lậu người vào Canada.

Thời sự
Nguyễn Thanh Tú 30/04/2018
Hãy đăng ký, like và share kênh vì sự thật cần phải phổ biến "mạnh"! Đăng ký địa chỉ YouTube channel của Nguyễn Thanh Tú. www.youtube.com/user/nguyentut060503 Liên Lạc: Facebook: Dam Phong Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?... Email: damphong@ho
Có thể bạn thích?