Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

Duyên nợ với đất nước Triệu Voi

Văn hóa
BTV 30/12/2020
Anh Mai Ánh Dương – Phó Tổng giám đốc của Công ty Bảo hiểm Đại chúng Lane-xang - được thành lập trên cơ sở đầu tư hợp tác giữa Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện Việt Nam (PTI) và Ngân hàng phát triển Lào (LDP). 3 năm sinh sống và làm việc tại Lào.
Có thể bạn thích?