Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

KBCHN349 - Chi tiết về hiệp định Geneve 1954

Thời sự
KBCHN/NPH 01/05/2018
Phần tiêu đề gõ lộn 20/7/1965 vui lòng sửa lại cho đúng 20/7/1954. Thành thật cám ơn. Ngày 26/4/1954 Hiệp định Geneve lập ra để bàn chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (chưa ngã ngũ) thì quân Pháp thua trận Điên Phủ và đầu hàng ngày 7/5/1954, nên ngày 8/5/1
Có thể bạn thích?