Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

KBCHN421 - 55 ngày: Sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam - Chương 1 & 2

Lịch sử
KBCHN/NPH 20/04/2018
Nguyên bản từ "55 days: The Fall of South Vietnam" của Alan Dawson, Cao Minh trích dịch, phát hành NXB Sự Thật năm 1990
Có thể bạn thích?