Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

KBCHN423 - 55 ngày: Sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam - Chương 3, 4 & 5

Lịch sử
KBCHN/NPH 21/04/2018
Nguyên tác 55 days: The Fall of South Vietnam của Alen Dawson, Cao Minh tri`ch dịch và phát hành bởi nhà xuất bản Sự Thật năm 1990
Có thể bạn thích?