Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

KBCHN430 - Hội luận ngày 24/4/2018 Phần 2

Thời sự
KBCHN/NPH 25/04/2018
Nhân sĩ Nguyễn Mạnh Cường 2 con ngựa già chuyên chở đầy kiến thức "Chẳng Đặng Đừng" và "Thiên Hạ Sự" về chuyện NVHN và Việt Nam Trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Bắc mạch cho toa NVHN "Chống Cộng đến chết"
Có thể bạn thích?