Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

KBCHN445 - Sự Thật về Quan hệ Việt Trung trong 30 năm qua Phần 2

Thời sự
KBCHN/NPH 04/05/2018
Số Hóa: Thành viên Tà Hiên Hèn diễn đàn QUân Sử Việt Nam Nhà xuất bản Sự Thật, 24 Quang Trung, Hà Nội Phụ trách bản thảo đưa in: Phạm Xuyên, Đình Lai Tháng 10 năm 1979
Có thể bạn thích?