Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

KBCHN448 - BBC phỏng vấn nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 2009 Phần 2

Thời sự
KBCHN/NPH 06/05/2018
Nhà báo Nguyễn Phương Hùng đọc và phê bình lời phản bác của độc giả phản biện trên BBC.
Có thể bạn thích?