Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 2, 18/02/2019

KBCHN448 - BBC phỏng vấn nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 2009 Phần 2

Thời sự
KBCHN/NPH 06/05/2018
Nhà báo Nguyễn Phương Hùng đọc và phê bình lời phản bác của độc giả phản biện trên BBC.
Có thể bạn thích?