Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

KBCHN450 - Chiến thắng Điện Biên Phủ 13/3 - 7/5/1945 Phần 2

Lịch sử
KBCHN/NPH 07/05/2018
Diễn tiến trận đánh và tại sao QĐNDVN thắng một quân đội hùng mạnh của Tây Phương?
Có thể bạn thích?