Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

KBCHN451 - Chiến thắng Điện Biên Phủ 13/3 - 7/5/1954 Phần 3

Lịch sử
KBCHN/NPH 07/05/2018
Tổng kết chiến thắng và thiệt hại của 2 bên sau 55 ngày đẫm máu và lần đầu tiên quân sử thế giới ghi nhận quân đội yếu kém mới thành lập với vũ khí thô sơ thắng đội quân văn minh Tây Phương, kinh nghiệm và vũ khí đầy đủ.
Có thể bạn thích?