Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

KBCHN475: KBCHN474: Nguyễn Mạnh Cường Talk Show ngày 15/5/2018 Phần 3

Thời sự
KBCHN/NPH 16/05/2018
Nhân sĩ Nguyễn Mạnh Cường với KBCHN bàn về thế sự cuộc đời và nb NPH chính là cây viết phiếm hải ngoại với bút hiệu Tú Ngang và Phó Nhòm Bolsa (Việt Weekly).
Có thể bạn thích?