Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

KBCHN480 - Thời sự 19/5 và "Sự thật về Quan Hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua

Thời sự
KBCHN/NPH 20/05/2018
NB NPH mừng sinh nhật và nói về Bác Hồ. Trước khi nói về Sự thật về QUan Hệ Việt Trung.
Có thể bạn thích?