Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

KBCHN481 - Sự thật về quan hệ Việt - Trung - Phần 1

Lịch sử
KBCHN/NPH 20/05/2018
Nhà xuất bản Sự Thật, 24 Quang Trung , Hà Nội. Bài viết sẽ lật mặt bọn ngụy sử muốn dùng chiêu bài chống bộ LSVN-15 tập để lấy chiến tranh Việt Trung ra khỏi LSVN-15 tập trong chiến dịch tôn tay sai bá quyền Trung Quốc.
Có thể bạn thích?