Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

KBCHN488B: Sự thật về quan hệ Việt Trung trong 30 năm qua - P5

Lịch sử
KBCHN/NPH 24/05/2018
Chương cuối lên án cực kỳ về Trung Quốc. Ai nói Việt Nam h2n với giặc? Chẳng qua NNVN chỉ muốn giải quyết trong ôn hòa và ngoại giao. Nhưng nếu cần sẽ có tôi (nhân dân Việt Nam) kể cả nhà báo.
Có thể bạn thích?