Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 7, 02/07/2022

KBCHN490: Bí mật cuộc chiến Việt Trung 1979 - Phần 2

Lịch sử
kbchn/nph 27/05/2018
Tất cả các dã tâm của Trung Quốc được phơi bày. Trích nguồn: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_Vi%E1%BB%87t%E2%80%93Trung_1979
Có thể bạn thích?

Xem thêm