Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 7, 16/10/2021

Những thước phim chân thực và khách quan vào ngày 30 tháng 4 năm 1975

Lịch sử
BBC 21/04/2018
Những thước phim này do phóng viên BBC thường trú tại Sài gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lịch sử phải được phản ánh một cách trung thực và khách quan.
Có thể bạn thích?