Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

Tỷ phú Hoàng Kiều khởi kiện đài BBC và các báo Việt Ngữ tội phỉ báng...

Kiều bào
04/03/2018
Tỷ phú Hoàng Kiều khởi kiện đài BBC và một số cơ quan truyền thông Việt Ngữ tội phỉ báng và một số tội danh khác. Các cơ quan truyền thông trong các đơn kiện bao gồm: Đài BBC, Nhật báo Người Việt, trang Đất Việt, trang QuocHoi.org và trang Blue VN.
Có thể bạn thích?