Quay lại Trang chủ KBCHN.NET
Thứ 3, 17/05/2022

Việt Nam trong tôi

Văn hóa
BTV 28/12/2020
Lần đầu tiên xa rời thủ đô Viêng Chăn để đến Việt Nam học tập và làm giảng viên tiếng Lào tại ĐH Ngoại ngữ, Phoumphithath Oupaseuth đã thích nghi với cuộc sống nơi đất khách quê người như thế nào?
Có thể bạn thích?